Miejski System Zarządzania
O projekcie

Miejski System Zarządzania

Projekt „Miejski System Zarządzania-Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej” (MSZ-KIIP) zgłoszony przez Miasto Katowice do procedur konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego...

Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Konferencja podsumowująca projekt Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej.

28.05.2015

Konferencja MSZ-KIIP

Najbliższe wydarzenia

14.05.2015

Konferencja

Odbiór kluczowych etapów projektu MSZ-KIIP

31.03.2015

Odbiór etapów III, IV i V

Prace bieżące

08.07.2014

Obecnie trwają przygotowania do szkoleń i wdrożenia produkcyjnego (...)

Realizacja Etapu VII

04.07.2014

W ramach tego etapu zostaną opracowane:

Realizacja Etapu VI

01.07.2014

W ramach tego etapu realizowana jest promocja Systemu.

rpo.slaskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
rpo2007-2013.slaskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Katowice
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013